Funktionärsgrupper 2020

Grupp 1:

Ann-Britt Nylund

Mikaela Westerback

Per Westerback

Peter Westerback

Mary Westerback

Anette Vinberg

Nisse Vinberg                            

Margita Björk

David Björk

 

Grupp 2:

Maria Kulla

Sören Kulla

Annika Kulla

Jörgen Kulla

Monica Wiklund

Malin Nyström

Anja Vingård

Janina Björk

Matias Fant

 

Grupp 3:

Ulrika Nabb

David Nabb

Sabina Salmi

Bengt Sandström

Camilla Nykvist

Carl Nykvist

Michelle Ferm

Mimmi Koivula

 

Grupp 4:

Lise-Lotte Nyström

Stefan Nyström

Anita Sundman

Mikael Sundman

Barbro Örn

Tore Örn

Guy Wiklund

Niklas Mickelsson

Monica Lassfolk

 

Reserver: Eivor Östman, Gustav Östman, Robin Libäck